Radiesse

Denna fantastiska produkt ger oss möjligheten att backa i tiden… det är faktiskt sant.

Intresserad? Kontakta oss nedan:

Radiesse fungerar genom att skapa en mycket lindrig och kontrollerad inflammatorisk respons i din hud efter att det injicerats under huden. Den reaktionen kommer att stimulera dina kollagenproducerande celler att börja vilja ”läka” i området och därför leverera mera kollagen än de tidigare gjort. Det leder till att det procentuella innehållet av kollagen i din hud kommer att öka successivt i 1-2 månader efter en sådan injektion. Mängden kollagen du producerar är kopplad till mängd produkt du injicerar vilket ger bra möjlighet till en välkontrollerad behandling. Under alla år av användning och de tiotusentals behandlingar man utfört runt om i världen har man inte rapporterat några allvarliga biverkningar.

Behandling med denna produkt är lämplig för dig som börjar uppleva att hudens tjocklek inte längre är vad det varit, möjligen att små linjer bildas i kinder vid leende eller till och med att de syns nu i vila från mimik. Behandlingen är mer eller mindre smärtfri och märkesfri. Vid sällsynta fall ses små blåmärken som alltid går över efter någon vecka. Full effekt ses efter ett par månader. Vi rekommenderar att behandlingen underhålls ca 1 gång per år.

Behandlingen har ingen social down time.

Sprutorna innehåller 1,5 ml och kostar 6000 kr styck.

Intresserad? Kontakta oss nedan: